Dette er en test fil.
22

Server 1 Dette er skrevet i php.